skype kontakt - presta.profi

Home » novinky » Programové úpravy Prestashop, ano či ne?

Programové úpravy Prestashop, ano či ne?

Sdílejte nebo pošlete přátelům

Programové úpravy Prestashop jsou otázkou korektního a odborného přístupu. Prestashop má otevřené zdroje a tím nebrání zásahu kohokoliv, kamkoliv což následně může být zde prezentovaný problém.

Programové úpravy Prestashop ANO, ale pouze korektními způsoby.

Co jsou korektní způsoby úpravy Prestashop? Představte si Prestashop jako operační systém, nebo internetový prohlížeč. Obojí kvůli rychlosti, vylepšení, ale hlavně kvůli zabezpečení je nutno i Prestashop pravidelně aktualizovat upgrady od výrobce. Pokud to neděláte, vlastním přičiněním zvyšujete riziko napadení Vašeho eshopu se všemi důsledky.

Výrobce Prestashop pravidelně každé 2 – 4 měsíce z mnoha významných a praktických důvodů aktualizuje.

Ty praktické důvody jsou VYLEPŠENÍ FUNKČNOSTI ESHOPU, VYLEPŠENÍ RYCHLOSTI ESHOPU, OPRAVY MNOŽSTVÍ SKRYTÝCH CHYB a VYLEPŠENÍ ZABEZPEČENÍ ESHOPU, kdy výrobce reaguje na známé případy napadení a průniků do systému aplikace eshopu. Podobně jako u operačního sytému, nebo prohlížeče, máte k dispozici pravidelné upgrady od výrobce Prestashop zcela zdarma. Každý kvalitní výrobce modulů reaguje na upgrady Prestashop tím, že souběžně, či s malým zpožděním vydává nové kompatibilní subverze.

 

Korektní způsoby programových úprav Prestashopu:

 • modifikace oddělené šablony eshopu Prestashop
 • modifikace modulů eshopu Prestashop na úrovni oddělené šablony
 • změny funkčnosti pomocí modulů pouze v sekci override
 • vlastní nápady na chybějící funkčnosti či úpravu Prestashopu realizovat způsobem – naprogramovat nový zakázkový modul

Zjednodušeně využít způsobů, které tvůrce systému Prestashopu pro zakázkové modifikace předem připravil. Proč tedy úpravci, které s důvěrou klienti osloví, sami neupozorní klienta na všechny důsledky?

Všechny ostatní programové úpravy, jsou pouze zjednodušují práce úpravce z důsledky znemožnění užití aktualizace Prestashop.

Známé chyby provozovatele: téměř žádný provozovatel Prestashopu, nemá předem zde prezentované informace a potřebné znalosti  pro kvalifikované rozhodnutí. A právě z těchto důvodů svůj požadavek na úpravy není schopen striktně specifikovat směrem k úpravci s důrazem na zachování kompatibility a možnosti upgrade.

Nejčastější chyby úpravců: většina programátorů provozovatele důrazně neupozorní a nevaruje co cenově výhodný, nekorektní zásah znamená pro eshop do budoucna.
– Nejčastěji nekvalifikovaný a občas nekorektní úpravce nekomunikuje a neřeší následný potřebný progres eshopu (modifikace, rozšíření a s tím spojené náklady). Neupozorní klienta na všechny dlouhodobé a nezvratné negativní dopady aplikované úpravy.
– Nekomplexní a nedostatečně srozumitelné informace. Klient plně nechápe, že možná alternativní rychlá, levná invazivní úprava eshopu = jeho eshop je po aplikaci NEKOMPATIBILNÍ ORIGINÁL.

 

Co znamená pro provozovatele nekorektně programově upravený Prestashop?

 • získáte vlastní „originál“

  • bohužel se nejedná se o žádnou cennost, naopak takový eshop má hodnotu pouze pro samotného provozovatele
  • každá případná potřebná aktualizace Prestashop invazivní programové úpravy Prestashop smaže
  • připravíte se o svobodu užití množství modulů, ty nemusí fungovat, nepočítají s nekorektním zásahem Vašeho úpravce
 • vystavujete se riziku poškození funkčnosti
  • běžně klienti deklarují že jim eshop nefunguje korektně a úpravy znemožní rychlou opravu, které přináší výrobce
  • vlastní úprava nemusí být kompatibilní pro další funkčnost eshopu
  • i nasazení korektní úpravy či modulu může způsobit nefunkčnost či poškození eshopu
 • nekompatibilita
  • úpravce nikdy nedomýšlí všechny důsledky a přesahy funkčnosti, důsledky jsou pak popsány výše
  • běžně dostupné moduly třetích stran často nefungují, nebo nefungují korektně
  • následný další úpravce má velký problém, často netuší o modifikaci, nezná její přesný rozsah ani přesah do další funkčnosti
 • plýtvání prostředky
  • pokud zvažujete takovou úpravu pouze díky „výhodné“ ceně, po té se znalostí všech dopadů je to čistě Vaše chybná volba
  • moje osobní zkušenost je zoufalství provozovatelů, kteří následně platí za neúměrnou cenu za předchozí špatné rozhodnutí
  • nekorektní úpravou získáte jednorázovou modifikaci, která je dále nepřenosná a specificky kompatibilní pouze s momentálně užitou sadou modulů a užité šablony
  • vždy příjde nějaká potřebná aktualizace modulu, nebo eshopu Prestashopu (hacknutí eshopu, systémová chyba či jiná nefunkčnost) a máte obtížně řešitelný problém
 • závislost na původním úpravci – provozovatel se často nevědomky dostanete do komplikované situace
  • invazivní úpravy jsou často nekvalitní a jednorázové řešení, které nový úpravce chce vždy odstranit a ne v nich pokračovat
  • provozovatel je tak doslova nucen prosit původního realizátora aby aplikoval případné další potřebné modifikace v původním provedení (nechce opakovaně zainvestovat jiné i když korektní řešení, které je mu nabídnuto)
 • důsledky a dopady
  • stále platíte za další úpravy či opravy
  • provozujete nefunkční, nebo velmi chybový a nestabilní eshop
  • nemožnost realizovat upgrade který nabízí tvůrce eshopu zdarma

 

Nekorektně upravený Prestashop, je náchylný k chybám, při každé další modifikaci.

Zoufalá situace donutí klienty k radikálním rozhodnutím: začít znovu? na jiné platformě? To vše zcela zbytečně, protože Prestashop je díky komplexnosti a kvalitám nejpoužívanější ecommerce aplikací na světě. Každý ho může využít trvale v případě správné volby a rozhodnutí.

I kvalifikovaně aplikovaná korektní úprava může kolidovat, nebo poškodit eshop v případě chybějící informace od klienta o dřívějších programových úpravách aplikovaných do eshopu. Pak frustrace a pocit z nestabilní platformy pokračuje, protože bohužel klient běžně nemá povědomí o rozsahu a kvalitě předchozích zakázkových modifikací.

Mohou nastat situace ztráty předchozí úpravy, obsahu a pod. Klienti obtížně chápou, že jde o důsledek předchozí nekorektní programové úpravy. Bez správného pochopení a vyhodnocení situace pak může být původní nekorektní úpravce klientem vyhodnocen jako „kvalifikovaný“ a dále žádaný k dalšímu supportu.

Ne vždy musí být na vině úpravce, nezřídka provozovatel sám z důvodu lepší ceny odmítne korektní úpravu.

Proto nekorektně modifikované eshopy upravuji pouze s informovaným souhlasem klienta, že veškeré problémy spojené s nasazením 100% korektních a kompatibilních modulů či šablony jdou na účet provozovatele. Stejně tak případné vícepráce s odstraněním vzniklého problému, uvedením do původního stavu, či opravou a aplikací korektní úpravy jsou účtovány dodatečně nad rámec rozpočtu.

Tento článek má komplexně seznámit provozovatele s možnostmi a důsledky svých rozhodnutí. Není dobré brát rozhodnutí programové úpravy na lehkou váhu a už vůbec ne je činit bez základního přehledu.

Ukončím článek se slovy „Komu není rady, tomu není pomoci.“ S ohledem na to, že každý provozovatel zřizuje eshop s vidinou budoucího prodeje a komerční úspěšnosti, platí i zde rovnítko, že často výhodné a rychlé řešení, není výhra. Za chybné a nekvalifikované rozhodnutí se zaplatí později.

Chápu, že v dobré víře často provozovatel pouze posvětí nápad úpravce, ale pokud si nejste jisti, raději konzultujte s více úpravci.

Byl článek užitečný? Dejte Like:)

Sdílejte nebo pošlete přátelům