skype kontakt - presta.profi

Home » novinky » Prestashop a nová pravidla pro eshopy v roce 2023

Prestashop a nová pravidla pro eshopy v roce 2023

Sdílejte nebo pošlete přátelům

Novela přináší největší změny pravidel nová pravidla pro eshopy v roce 2023.  Článek se pokusí prezentovat názorné ukázky částí vztahující se na provoz Prestashopu. 

Informace o personalizaci ceny

Novela stanoví, že pokud obchodník „přizpůsobuje cenu osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování,“ musí ho o tom informovat. Aby si kupující mohl uvědomit riziko navýšení ceny. Příklad:  e-shopy ukazují zákazníkům odlišnou cenu třeba podle toho, odkud k nim přišel.

Pro splnění této zákonné povinnosti, zřejmě nepostačí zmínka v sekci „OBCHODNÍ PODMÍNKY“. I když je před nákupem dán souhlas s přečtením, víme že se jedná o souhlas čistě formální. Zvážil bych nějaký popup, nebo případně „INFO BLOK“.

Počítání slev

Novela říká, že jako původní (přeškrtnutou) cenu musí obchodník uvést nejnižší z cen, za kterou stejný výrobek prodával v posledních aspoň třiceti dnech před zlevněním. Případně musí napsat nejnižší cenu od začátku prodeje, když výrobek zatím nabízí méně než 30 dnů.
 
Řešení pro Prestashop – klienti si nechávají doplnit info že „sleva je starší 30 dnů“.

Objednávkové tlačítko – tlačítko „dokončení nákupu“

E-shop nově musí výslovně informovat zákazníka, že objednávkou se zavazuje k zaplacení zboží. Tlačítko nebo podobný prvek pro potvrzení nákupu tedy musí být označený snadno čitelným nápisem „objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.
 
Mela by postačit úprava tlačítka dokončení nákupu, pokud jste si dříve upravili na vlastní formulaci.

Hodnocení od zákazníků

Interni modul hodnocení nabízí pouze hodnocení produktů. Sofistikovanější řešení je google hodnoceni eshop a produktů. U všech je možné doložit že modul shromažďuje hodnocení z emailů odeslané po dokončené objednávce.

Klienti kteří chtějí doplnit zpětnou vazbu z kamenné prodejny si doplňují info viz náhled.

Přihazování zboží do košíku – předem zaškrtnutá políčka

Běžní základní funkčnost prestashopu respektuje princip „AKTIVNÍHO SOUHLASU“ klienta. Tuto praxi jsem viděl pouze u externích doplňků, kde je tato funkčnost volitelná a musí se tedy pouze změnit na „NEZVOLENO“.

 

Všeobecné smluvní podmínkyObchodni podmínky“ – kontrola korektura

Novela rozšiřuje povinný obsah všeobecných obchodních podmínek, respektive informací, které podnikatel musí sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy. Nově musí vedle totožnosti obchodníka povinně obsahovat také adresu sídla a telefonní kontakt. A pokud existují, tak například i e-mailovou adresu nebo údaje o poprodejním servisu a jeho podmínkách.

Položky uvedené níže by měli být zkontrolovány a případně udělána korektura v obchodních podmínkách všeho eshopu. Zkontrolujte a případně upravte tyto sekce, aby nebyli v rozporu se zákonnou úpravou.

Reklamace – odpovědnost za vady zboží „záruční doba“

Na reklamaci má spotřebitel i nadále 2 roky. Nově se zdvojnásobí doba, kdy se předpokládá, že zboží bylo vadné od začátku. Spotřebitel během prvního roku nemusí nic prokazovat. Bude na prodávajícím, aby případně dokázal, že vadu způsobil sám kupující. Změna se týká všech obchodů, nejen internetových.

Vrácení použitého zboží

Internetové obchodníky by mohla potěšit úprava podmínek týkajících se odstoupení od smlouvy. Míří pro zneužívání e-shopů jako bezplatných půjčoven.  Nově bude spotřebitel odpovídat i za snížení hodnoty zboží, které „vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží“. I v takovém případě mu sice zůstane právo odstoupit od smlouvy, obchodník ale bude moct snadněji vrátit méně peněz kvůli opotřebení zboží.

Lhůta pro dodání zboží

Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.

Bez dodatečné lhůty může kupující od smlouvy odstoupit jen ve třech situacích:

  • prodávající odmítl splnit závazek,
  • plnění v určeném čase je nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy (typicky jde o dodání svatebních šatů do data konání svatby),
  • kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

Online tržiště a zprostředkovatelské platformy

Provozovatel má nově uvést „obecnou informaci o hlavních parametrech určujících pořadí nabídek předkládaných spotřebiteli a o jejich relativní váze oproti ostatním parametrům; tuto informaci zpřístupní v konkrétním oddílu on-line rozhraní tak, aby byla přímo a snadno dostupná z místa, na němž jsou učiněny nabídky, které jsou výsledkem vyhledávání na základě dotazu spotřebitele“. 

 

Nebudu zde duplicitně prezentovat důvody a záměry tvůrců novely, detaily si můžete přečíst zde. Zdroj: https://www.penize.cz/ochrana-spotrebitele/437876-zmeny-pro-e-shopy-prehled-nova-pravidla-a-povinnosti

 

Byl článek užitečný? Dejte Like:)

Sdílejte nebo pošlete přátelům