skype kontakt - presta.profi

Home » multishop » Multistore Prestashop ano či ne

Multistore Prestashop ano či ne

Sdílejte nebo pošlete přátelům

Multistore Prestashop ano či ne? Možná Vás trápí stejná otázka a potřebujete odpovědi. Uvedu podrobnou analýzu a stanoviska zda a kdy se vyplatí použít multistore Prestashop. Jako tvůrce a support zakázkových eshopů si s časovým odstupem řady let dovolím zhodnocení multistore Prestashop.

Vyhodnocení multistore po letech od vydání

V době příchodu první verze multishopu se tato novinka zdála jako skvělá voba pro X projektů. V pár případech odvážných klientů ochotných nový multistore použít a otestovat, jsem byl nápomocen při realizaci. S odstupem a času a  po zpětné vazbě klientů multistore spíše nedoporučuji.

Tepreve na základě informací od klienta o plánovaném záměru, vyhodnotím dopad na výkon eshopu. Právě odlišnost užití souvisí s doporučením zda multistore použít.  Cílem tohoto článku bude objasnit případy, kdy se volba užití multistore / multishopu vyplatí a kdy ne.

 

Potenciál chybovosti Prestashopu se zvyšuje když…

Spolehlivost / chybovost samotné aplikace Prestashopu při instalaci je na vysoké úrovni. Bude běžná, jako u všech podobných výrobců software. Kontinuální vývoj a pravidelné vydavání subverzí, zajišťují možnost mít opravy eshopu stále k dispozici.

 • Nelicencovaných a nekompatibilních externích modulů (je rozumné si takové moduly otestovat na nějaké pracovní verzi eshopu).
 • Nevhodnou kombinací licencovaných externích modulů od různých výrobců.
 • Užitím administrace pro větší množství eshopů v multistore (tam kde se nevyhnete kombinacím, zemí, měn a na to navázaných specifických modulů dopravy a plateb).

 

Jak snížit potenciál chybovosti v Prestashop

Mám letitou zkušenost s klienty, kteří roky spokojeně provozují Prestashop. O support požádají v případě potřeby či aktualizace. Případně když mají zájem o nějakou doplňkovou funkčnost v podobě externího modulu.

V případě dobré informovanosti, si potenciál bezproblémového provozu určí každý provozovatel sám. Je nutno pochopit a akceptovat skutečnost, že neexistuje ověřená kombinace základního eshopu a nespočtu externích doplňků. Testována výrobcem Prestashopu je vždy každá nově vydaná verze či subverze eshopu. Tato instalace / upgrade výrobce pravidelně opravuje a aktualizuje.

Eshop na doméně je kombinace „dobrého základu“  = čistá instalace Prestashopu a Vaší originální kombinace externích modulů.

Nikdy netestovaná, specifická kombinace externích modulů, jejichž počet se zvyšuje s užitím multistore, je velké riziko pro budoucí bezproblémový provoz. Zodpovědný tvůrce eshopu (Váš externí support) může pouze doporučit, či opodstatněně varovat před riziky.

 

 

Obecné výhody užití multistore

 • Jedna administrace společná administrace.
 • Možný předpoklad ekonomické výhodnosti spojený s tvorbou a supportem přidaných eshopů.

Tímto bohužel asi veškeré výhody končí a je mnohem více potencionálních problémů, které s provozem multistore budete nuceni řešit. Nemá to sloužit k tomu aby Vás to odradilo, pouze seznámit s realitou toho co budete nuceni akceptovat a na co se připravit.

 

Obecné nevýhody užití multistore

 • V administraci je zásadní si ohlídat zda máte správnou předvolbu výběr eshopu, který chcete administrovat.
  • Tohle byla nejčastější chyba pozornosti klientů kteří použili multistore.
  • V následně žádaném oddělení eshopů do samostatných administrací klienty překvapilo množství chybně zařazených položek (způsobeno nesprávnou předvolbou eshopu).
 • Odlišné uživatelské procesy samosprávy = odlišné prostředí a mechanika užití v různých sekcích administrace (odlišně se administrují kategorie, produkty, moduly, cms atd.).
  • Tato odlišnost přináší nepředvídatelné a nelogické výsledky při užití samosprávy.
  • Jako jeden z mnoha uvedu i fatální příklad – nevyzpytatelné mazání položek v domění, že řešíte v jednom eshopu a položka se odstraní globálně.
 • Výkonnostní a datová zátěž hostingu se počtem eshopů násobí, budete nakupovat kapacitu RAM, kapacitu běhu skriptů, kapacitu FTP a databáze.
  • Budete potřebovat trvalý postupný nárůst výkonu sdíleného hostingu a kapacity databáze = rostoucí náklady na hosting. 
  • Paradoxně může být výhodné pro poskytovatele Vašeho webhostingu.
  • Ceny navýšení výkonu jsou často násobky běžného ročního poplatku spojeného s provozem samostatného eshopu.
  • Nezodpovězenou otázkou bude zda je ekonomicky rentabilní přikupovat výkon serveru, který vyřeší pouze kapacitní problémy spojené se samosprávou.
  • Naopak jasné stanovisko mám v otázce že navýšení výkonu serveru nevyřeší níže zmíněné technické nedostatky multistore.
 • Důsledkem duplicity kapacity databáze, roste téměř násobně s počtem založených eshopů
  • Přesáhne-li velikost databáze 1500 MB, může docházet k pomalému načítání stránek a  k celkovému přetěžování databázového serveru (to především během zálohování).
  • Pokud tedy nemáte menší produktové eshopy s průměrnou návštěvností, tyto limity pravděpodobně přesáhnete již při 1 duplicitě eshopů.
  • Platí zde také pravidlo kapacitních limitů použité MySQL databáze, kde duplicita větších eshopů by ovlivnila minimálně optimalizovaný výkon, který se zhoršuje s přibližováním k limitům.
  • Vytvořením nadměrné databáze se také vyloučíte z běžné uživatelské samosprávy databáze, kterou Vám poskytuje provozovatel webhostingu (limity samoobsluhy admina databáze).
 • Dochází k nekontrolovanému zvýšení výkonnostní zátěže na provoz administrace a provoz (rychlost) eshopů.
  • V přímé úměře s počtem vytvořených eshopů může jít o zpočátku nepozorovaný (ale měřitelný) zpomalení provozu eshopu, s větším počtem určitě o v prohlížeči pozorovatelné zpomalení.
  • Horší dopad bude mít nežádoucí výkonnostní zátěž  na úspěšnost v oblasti SEO (naroste prodleva odezvy serveru, datově se zvětší cache soubory).
  • Časy spojené s načtením a vykreslením stránek eshopu budou mít s počtem eshopů zhoršené výsledky měřitelné zde https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ .
 • Užití multistore je nevratný proces řešitelný v rámci administrace eshopu. Pouze následné specifické postupy Vám opět dokáží separovat data z jednotlivých eshopů.
 • Zakoupení a aplikace externích modulů nepřináší žádný ekonomický profit (je požadována platba licence za doménu), pouze komplikovanější a méně spolehlivou administraci.

Paradoxně původně dobrý záměr a předpoklad výhodnosti užití multistore obnáší celou řadu skrytých negativních důsledků prvotně spojených s nežádoucím nárůstem potřebných kapacit a výkonu. Ze zkušeností spojených se supportem u klientů kteří provozovali multistore mohu tvrdit že v současné době neexistuje komplexní řešení zmíněných negativ. Tolerantní akceptace jedné nevýhody a přehlížením dalších negativ tedy není zodpovědný přístup. Je zde velký předpoklad, že časem se takový provozovatel dostane do spirály zde prezentovaných problémů.

 

Specifické problémy užití multistore

 • Naplánovat si použití ověřených licencovaných externích modulů pro různé eshopy.
  • Doporučuji vybírat a požít moduly od jednoho výrobce aby jste se vyhnuli odmítavému přístupu výrobců v případě potřebného supportu spojeného s aplikací modulů.
  • Je nutno dopředu počítat se situací, že v případě kombinace modulů od různých výrobců přinese komplikovaný způsob potřebného supportu (budete obtížně a cíleně prokazovat souvislosti a žádat support u výrobců modulů).
  • Moduly stejné funkčnosti (např. košík, platba, dopravce) s nezbytnou požadovanou odlišností (např. jiná země = jiné služby, měny a dopravci) a tím samozřejmě od různých výrobců je třeba počítat s možnou nekompatibilitou a kolizí.
 • Počtem eshopů si komplikujete administraci, násobíte nároky na výkon a kapacity na hostingu.
  • Konkrétně hrozí Vám násobné náklady spojené s hostingem – běžný hosting pro jednu doménu se standardním výkonem a kapacitou 20+GB  je paradoxně levnější než jakýkoliv příplatek za navýšení výkonu a kapacity na stávajícím hostingu.
  • Přikoupený výkon nevyřeší negativní důsledky spojené se zhoršenou odezvou serveru a negativním nárůstem
 • Provozovatel se nechtěně dostane do stavu trvalého supportu programátorů.
  • Programátor v případě nutnosti dobře poslouží na analýzu problémového chování eshopu,  měl by Vám dát stanovisko jak korektně lze řešit problém (např. oprava chyby nějakého modulu).
  • Zodpovědný a profesionální Programátor by Vám neměl navrhnout jakoukoliv modifikaci systému s korektní informací o možné budoucí nekompatibilitě a možností užití upgradů od výrobce Prestashopu.
  • Problematické okolnosti by Vás neměli svádět k rychlému nekoncepčnímu řešení typu „tady něco upravíme“, obvykle se Vám to vrátí jako bumerang v nějaké další nekompatibilitě a znám i případy které končily novým začátkem, nebo odchodem z platformy Prestashop.

Zde uvedené příklady se vyskytnou všude tam kde provozovatel lehkomyslně opomenou rizika kombinace multistorů určených pro různou klientelu viz uvedené příklady. Velmi často chtějí moduly různých výrobců modifikovat stejnou systémovou funkčnost eshopu a s ohledem na nikdy netestovanou kombinaci dochází k nefunkčnostem a chybám.

 

Multistore se vyplatí v případech když…

 • Asi v první řadě pro kapacitně (produktově) menší eshopy s trvale nevelkou návštěvností.
  • Důvodem bude únosná velikost databáze, která nabude vyžadovat tak častý support týkající se údržby.
  • Provozovatelé běžně nejsou obeznámeni s doporučenou optimální velikostí databáze, přesáhne-li velikost databáze 1500 MB, může docházet ke zpomalení načítání stránek a k celkovému přetěžování databázového serveru.
  • Po té ještě existují i určité výkonnostní limity MySql databáze jako použité komponenty a proto i zde postupný nárůst položek znamená zhoršení odezvy či určitou kapacitní hranici.
 • Plánujete použít obsahové a vizuálně téměř shodné eshopy např pro jinou klientelu s jinou cenou a jazykem a pod.
  • Opakem je plán provozovat pod jednou administrací více než 2 eshopy (kapacitní důvody, nároky na výkon, limitní hranice databáze, limitní hranice výkonu)
 • V případě obsahově a designově odlišných eshopů s předpokladem, že eshopů nebude více než 2 v jedné administraci.
  • Technicky jste limitováni vždy pouze výkonem hostingu, ale převáží negativní důsledky spojené s náklady na navýšení výkonu hostingu.
  • Užití více eshopů přesáhne výkonnostní a kapacitní limity běžného hostingu.
  • Je nutno si uvědomit i riziko spojené s nárůstem externích modulů souvisejících s odlišným designem a provozem, hrozí kolize modulů = poškození funkčnosti a kompatibility.
 • V případě že eshop nebude potřebovat velkou sadu externích modulů od různých výrobců.

 

Alternativní řešení nahrazující multistore

 • Eshop jako datový zdroj se sdílenu databází produktů = jeden eshop jako hlavní datový zdroj a ostatní eshopy pouze sdílí produktová data.
 • Sdílená produktová data ze skladových a účetních software.
  • Nejrozšířenější je Shopsync můstek, který v různém rozsahu dle přání klientů synchronizuje data do Vámi provozovaných eshopů.
 • Modul zrychlené samosprávy (tzv. mass update moduly)
  • Store Commander a Store Manager jsou nejkomplexnější řešení nahrazující skladový software.
  • Jde o mnohem rychlejší a efektivnější administarci produktů mimo administraci eshopu a rychlým převodem a synchronizací do eshopů.

 

Úplně závěrem tedy konstatuji, že multistore ANO, ale pouze v několika málo specifických případech bude užitečný služebník. Stejně tak v mnoha špatně vyhodoncených případech čeká klienty řada kumulujících se problémů, zklamání, rozčarování a možná i opuštění této skvělé platformy.

Částečně do bude skupina provozovatelů kteří nenarazí na tento článek, nebudou mít kvalitní support při realizaci svého eshopu a skupina která dobrovolně podstoupí rizika i přes to že byli informováni.

 

Byl článek užitečný? Dejte Like:)

Sdílejte nebo pošlete přátelům