skype kontakt - presta.profi

Home » novinky » Programové úpravy Prestashop, ano či ne?

Programové úpravy Prestashop, ano či ne?

Programové úpravy Prestashop jsou otázkou korektního a odborného přístupu. Prestashop má otevřené zdroje a tím nebrání zásahu kohokoliv, kamkoliv což následně může být zde prezentovaný problém.

Programové úpravy Prestashop ANO, ale pouze korektními způsoby.

Co jsou korektní způsoby úpravy Prestashop? Představte si Prestashop jako operační systém, nebo internetový prohlížeč. Obojí kvůli rychlosti, vylepšení, ale hlavně kvůli zabezpečení je nutno pravidelně aktualizovat upgrady od výrobce. Pokud to neděláte vlastním přičiněním zvyšujete riziko napadení počítače se všemi důsledky.

Výrobce Prestashop pravidelně každé 2 – 4 měsíce z mnoha významných a praktických důvodů aktualizuje.

Ty praktické důvody jsou VYLEPŠENÍ FUNKČNOSTI ESHOPU, VYLEPŠENÍ RYCHLOSTI ESHOPU, OPRAVY MNOŽSTVÍ SKRYTÝCH CHYB a VYLEPŠENÍ ZABEZPEČENÍ ESHOPU, kdy výrobce reaguje na známé případy napadení a průniků do systému aplikace eshopu. Podobně jako u operačního sytému nebo prohlížeče máte k dispozici upgrady od výrobce Prestashopu zcela zdarma, tak proč to nevyužít? Každý kvalitní výrobce modulů reaguje na upgrady Prestashop tím, že dopředu či s malým zpožděním vydává nové kompatibilní subverze.

 

Korektní způsoby programových úprav Prestashopu jsou:

 • modifikace šablony eshopu Prestashop
 • modifikace modulů eshopu Prestashop na úrovni šablon
 • změny funkčnosti pomocí modulů v sekci override
 • vlastní nápady na chybějící funkčnost či úpravu nechat naprogramovat jako modul

Zjednodušeně se  jedná o „výměnné“ části aplikace Prestashopu, které takto výrobce koncipoval a připravil pro úpravce. Proč tedy úpravci, které s důvěrou klienti osloví, sami neupozorní klienta na všechny důsledky?

Všechny ostatní programové úpravy, jsou pouze zjednodušují práce úpravce z důsledky znemožnění užití aktualizace Prestashop.

Problém u provozovatele: téměř žádný provozovatel Prestashopu, nemá předem zde prezentované informace a potřebné znalosti  pro kvalifikované rozhodnutí. A právě z těchto důvodů svůj požadavek na úpravy není schopen striktně specifikovat směrem k úpravci s důrazem na zachování kompatibility a možnosti upgrade.

Problém u úpravce: většina programátorů provozovatele dúrazně neupozorní a nevaruje co cenově výhodný, nekorektní zásah znamená pro eshop do budoucna.
Nekvalifikovaný a nekorektní úpravce pak vůbec neřeší potřebný progres, rozvoj a náklady provozovatele eshopu. Jsou mu lhostejné negativní dopady aplikované úpravy a klienta předem nevaruje. Poslední skupina úpravců klienta upozorní, ale ne dostatečně srozumitelně. Klient z upozornění nechápe, že rychlá, levná invazivní úprava eshopu se dá hloupě přirovnat k opravě elektrického kabelu izolepou. Dlouho se nic nemusí stát, ale riziko, že se stane je trvalé a prakticky pouze otázka času.

 

Co znamená pro provozovatele nekorektně programově upravený Prestashop?

 • získáte vlastní „originál“

  • bohužel se nejedná se o žádnou cennost, naopak takový eshop má hodnotu pouze pro samotného provozovatele
  • každá případná potřebná aktualizace Prestashop invazivní programové úpravy Prestashop smaže
  • připravíte se o svobodu užití množství modulů, ty nemusí fungovat, nepočítají s nekorektním zásahem Vašeho úpravce
 • vystavujete se riziku poškození funkčnosti
  • běžně klienti deklarují že jim eshop nefunguje korektně a úpravy znemožní rychlou opravu, které přináší výrobce
  • vlastní úprava nemusí být kompatibilní pro další funkčnost eshopu
  • i nasazení korektní úpravy či modulu může způsobit nefunkčnost či poškození eshopu
 • nekompatibilita
  • úpravce nikdy nedomýšlí všechny důsledky a přesahy funkčnosti, důsledky jsou pak popsány výše
  • běžně dostupné moduly třetích stran často nefungují, nebo nefungují korektně
  • následný další úpravce má velký problém, často netuší o modifikaci, nezná její přesný rozsah ani přesah do další funkčnosti
 • plýtvání prostředky
  • pokud zvažujete takovou úpravu pouze díky „výhodné“ ceně, po té se znalostí všech dopadů je to čistě Vaše chybná volba
  • moje osobní zkušenost je zoufalství provozovatelů, kteří následně platí za neúměrnou cenu za předchozí špatné rozhodnutí
  • nekorektní úpravou získáte jednorázovou modifikaci, která je dále nepřenosná a specificky kompatibilní pouze s momentálně užitou sadou modulů a užité šablony
  • vždy příjde nějaká potřebná aktualizace modulu, nebo eshopu Prestashopu (hacknutí eshopu, systémová chyba či jiná nefunkčnost) a máte obtížně řešitelný problém
 • závislost na původním úpravci – provozovatel se často nevědomky dostanete do komplikované situace
  • invazivní úpravy jsou často nekvalitní a jednorázové řešení, které nový úpravce chce vždy odstranit a ne v nich pokračovat
  • provozovatel je tak doslova nucen prosit původního realizátora aby aplikoval případné další potřebné modifikace v původním provedení (nechce opakovaně zainvestovat jiné i když korektní řešení, které je mu nabídnuto)
 • důsledky a dopady
  • stále platíte za dašlí úpravy či opravy
  • provozujete nefunkční, nebo velmi chybový a nestabilní eshop
  • nemožnost realizovat upgrade který nabízí výrbce eshopu zdarma

 

Nekorektně upravený Prestashop, je náchylný ke každé další modifikaci.

Zoufalá situace donutí klienty k radikálním rozhodnutím: začít znovu? na jiné platformě? Nestačil by kvalifikovaný úpravce?

Stalo se mi, že bez nezbytné informace od klienta o nějakých programových úpravách (ten bohužel běžně nemá povědomí o rozsahu), následná korektní úprava poškodila provedení šablony, nebo došlo ke ztrátě obsahu a pod.
V několika případech klienti obtížně chápali, že jde o důsledek předchozí nekorektní programové úpravy a bez pochopení situace pro ně pak jediný „kvalifikovaný“ úpravce byl paradoxně původní programátor, který celý problém způsobil.

Abych byl fér, kritika nepadá pouze na úpravce, nezřídka provozovatel sám z důvodu lepší ceny odmítne korektní úpravu.

Proto nekorektně modifikované eshopy upravuji pouze s informovaným souhlasem klienta, že veškeré problémy spojené s nasazením 100% korektních a kompatibilních modulů či šablony jdou na účet provozovatele. Stejně tak případné vícepráce s odstraněním vzniklého problému, uvedením do původního stavu, či opravou a aplikací korektní úpravy jsou účtovány dodatečně nad rámec rozpočtu.

Tento článek má komplexně seznámit provozovatele s možnostmi a důsledky svých rozhodnutí. Není dobré brát rozhodnutí programové úpravy na lehkou váhu a už vůbec ne je činit bez základního přehledu.

A loučím se slovy „Komu není rady, tomu není pomoci.“ S ohledem na to že eshop každý provozovatel zřizuje eshop s vidinou budoucího prodeje a zisku, platí i zde rovnítko, že často výhodné a rychlé řešení, není žádná výhra a doslova za chybné rozhodnutí zaplatí později.